Tạo tên miền co.cc cho blog Yahoo, blog Opera.

Bạn đang sử dụng blog của Yahoo hoặc Opera. Tên miền của bạn có dạng http://360.yahoo.com/ten-ban hoặc http://my.opera.com/ten-ban. Nó hơi dài và bất tiện, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tên miền cho blog của ngắn gọn theo dạng: http://ten-ban.co.cc.

– Đầu tiên bạn click vào đây để đăng kí một tài khoản:

wwwcocc

– Click vào Cần một tên miền mới để đăng kí tên miền mà bạn muốn:

cocc-kiemtra

– Sau đó click vào Kiểm tra tính sẵn sàng, nếu chưa có ai dùng tên miền bạn vừa đăng kí nó sẽ hiện ra bảng sau và chấp nhận tên miền của bạn:

cocc-ok

– Bạn click Tiếp tục đăng kí, sau đó đăng nhập bằng tài khoản bạn vừa đăng kí bên trên. Sau đó vào Thiết lập tên miền

– Bạn thiết lập như hình dưới đây:

co.cc

+ Nhập địa chỉ blog của bạn tại ô Redirect vd: 360.yahoo.com/luuttbk

+ Điền tên Blog của bạn tại Page Title, ví dụ: luubk’s blog

+ Miêu tả blog của bạn tại 2 ô Meta Description và Meta Keywords

+ Nhấp vào cài đặt khi đã hoàn thành các thủ tục

Vậy là bạn đã đăng kí và thiết lập xong tên miền cho blog của bạn. Giờ thay vì gõ một tên miền dài để vào blog của bạn, bạn chỉ cần gõ ten-ban.co.cc