Download Yahoo mesenger 9.0 cài đặt nhanh

Cài yahoo bạn thường vào http://messenger.yahoo.com để download về cài. Nhưng cài như thế thì rất lâu, bởi vì sau khi download bản cài đặt trên Yahoo về chạy, bản cài đặt đặt đó sẽ tiếp tục tải 14MB nữa về rồi mới bắt đầu cài đặt để chạy. Hôm qua cài lại win, tiện thể mình tạo luôn bộ cài đặt nhanh của Yahoo về đưa lên đây để cho mọi người cài đặt cho nhanh không phải chờ đợi

Giao diện Yahoo Messenger 9.0 US

Giao diện Yahoo Messenger 9.0 bản Tiếng Anh

Hiện nay bản mới nhất của Yahoo là 9.0, có nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả Tiếng Việt, nhà mình không thường dùng bản Tiếng Việt nên mình mới chỉ có bộ cài nhanh Yahoo Messenger 9.0 Tiếng  Anh thôi

Mọi người download bản Tiếng Anh cài đặt nhanh về cài đặt nhé:

ymsgr_inst_us_9.0.exe

Còn bản Tiếng Việt (chưa phải là bản download nhanh): http://messenger.yahoo.com

Giao diện Yahoo messenger 9.0 Tiếng Việt

Giao diện Yahoo Messenger 9.0 bản Tiếng Việt

Để tạo file cài đặt nhanh của Yahoo bạn làm theo hướng dẫn sau:  http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/traodoikinhnghiem/leginternet/2008/5/40262.html